8 bước cứu cánh website của bạn khi bị hack

Làm gì khi website của bạn bị hack?

Bước 1: Tạm tắt website để tránh Google vào quét tác động không tốt tới chất lượng trang web của bạn và nhất là tránh ảnh hưởng xấu cho SEO sau này

Bước 2: Kiểm tra xem có thể malware website bị chèn mã độc

Bước 3: Kiểm tra cấu hình bảo mật của sever , phân quyền các thư mục trong website và cấu hình bảo mật của apache

Bước 4: Loại bỏ toàn bộ out link có thể có tại các phần vùng cho phép người xem đặt link

Bước 5: Loại bỏ tất cả các mã quảng cáo đang sử dụng trên website (nếu có)

Bước 6: Có thể thông báo cho Google biết rằng trong website của bạn tồn tại một số đường link bị nhiễm mã độc và bạn muốn loại bỏ chúng. Bạn có thể sử dụng công cụ URL Removal Tools trong Google Webmaster Tools để làm việc này.

Bỏ link lỗi thời: https://www.google.com/webmasters/tools/removals.
Sumit link mới hoặc update nhanh: https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

Bước 7: Sau khi đã sửa và chắc chắn rằng website không còn bị nhiễm malware, có thể thông báo cho Google để Review và tiến hành index lại website. Việc này có thể tiến hành trong Google Webmaster Tools với công cụ Request Review.

https://www.google.com/webmasters/tools/security-issues

Bước 8: Gửi lại site maps website lên Google Webmaster Tools

Sau khi xử lý xong, chúng ta mở website để cho BOT Google tiếp tục vào quét. Sau đó theo dõi và nâng cao hệ thống bảo mật của website để website được an toàn hơn.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *